Hướng dẫn mua hàng

How to Shop with Us

Làm thế nào để mua sắm với chúng tôi

Chúng tôi hiểu rằng việc mua trang sức trực tuyến có thể khiến bạn choáng ngợp, đó là lý do tại sao chúng tôi muốn làm cho quá trình này...

Làm thế nào để mua sắm với chúng tôi

Chúng tôi hiểu rằng việc mua trang sức trực tuyến có thể khiến bạn choáng ngợp, đó là lý do tại sao chúng tôi muốn làm cho quá trình này...

Mastering the 4 Cs of Diamonds: Cut, Clarity, Carat Weight, and Color

Làm chủ 4 chữ C của kim cương: Cắt, Độ trong, T...

Hệ thống Diamond 4Cs được tạo ra bởi Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) vào những năm 1950. GIA là một tổ chức phi lợi nhuận được toàn thế giới...

Làm chủ 4 chữ C của kim cương: Cắt, Độ trong, T...

Hệ thống Diamond 4Cs được tạo ra bởi Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) vào những năm 1950. GIA là một tổ chức phi lợi nhuận được toàn thế giới...

Finding Your Perfect Ring Size: Tips and Tricks

Tìm cỡ nhẫn hoàn hảo của bạn: Mẹo và thủ thuật

Bạn đang tìm mua một chiếc nhẫn, nhưng không chắc chắn kích thước bạn cần? Tìm cỡ nhẫn phù hợp có thể khó khăn, nhưng điều quan trọng là phải...

Tìm cỡ nhẫn hoàn hảo của bạn: Mẹo và thủ thuật

Bạn đang tìm mua một chiếc nhẫn, nhưng không chắc chắn kích thước bạn cần? Tìm cỡ nhẫn phù hợp có thể khó khăn, nhưng điều quan trọng là phải...

9 Tips for Choosing the Perfect Engagement Ring

9 Tips for Choosing the Perfect Engagement Ring

Congratulations on finding the love of your life! Now, it's time to choose the perfect engagement ring that symbolizes your love and commitment. With so many options available, it can...

9 Tips for Choosing the Perfect Engagement Ring

Congratulations on finding the love of your life! Now, it's time to choose the perfect engagement ring that symbolizes your love and commitment. With so many options available, it can...