Free Shipping on orders over $50 with "FS50"
Free Shipping on orders over $50 with "FS50"
Cart 0
Picture Jasper, White Agate and Tiger's Eye Beaded Bracelet Set
Picture Jasper, White Agate and Tiger's Eye Beaded Bracelet Set
Saigon Spring

Picture Jasper, White Agate and Tiger's Eye Beaded Bracelet Set

Regular price $39.00 Sale price $45.00

Set of 2 beaded bracelets.

Stone: Picture Jasper, White Agate and Tiger's Eye

Bead size: 6mm

Available in many sizes.

---------------------------

Bộ vòng tay từ đá tự nhiên Picture Jasper, White Agate và Mắt Hổ, hạt 6mm. 

Charm bằng bạc.

Vòng có nhiều size. Vui lòng chọn size cổ tay* của bạn.

*Cách đo cổ tay: Dùng một sợi dây bất kỳ vòng sát cổ tay bạn và đo chiều dài sợi dây đó. Đó là size cổ tay của bạn.


Share this Product


More from this collection