Free Shipping on orders over $50 with "FS50"
Free Shipping on orders over $50 with "FS50"
Cart 0
Fire Agate and Tiger's Eye Beaded Bracelet
Saigon Spring

Fire Agate and Tiger's Eye Beaded Bracelet

Regular price $20.00 Sale price $25.00

Stone: Fire Agate, White Agate, Red Tiger's Eye

Bead size: 6mm

Available in many sizes.

---------------------------

Vòng tay từ đá tự nhiên Fire Agate, White Agate, Mắt Hổ Đỏ, hột 6mm. 

Charm bằng bạc.

Vòng có nhiều size. Vui lòng chọn size cổ tay* của bạn.

*Cách đo cổ tay: Dùng một sợi dây bất kỳ vòng sát cổ tay bạn và đo chiều dài sợi dây đó. Đó là size cổ tay của bạn.


Share this Product


More from this collection