Free Shipping on orders over $50 with "FS50"
Free Shipping on orders over $50 with "FS50"
Cart 0
Dalmatian Jasper and Amazonite Beaded Bracelet
Dalmatian Jasper and Amazonite Beaded Bracelet
Dalmatian Jasper and Amazonite Beaded Bracelet
Saigon Spring

Dalmatian Jasper and Amazonite Beaded Bracelet

Regular price $20.00 Sale price $25.00

Stone: Dalmatian Jasper and Amazonite

Bead size: 6mm

Available in many sizes.

---------------------------

Vòng tay từ đá tự nhiên Dalmatian Jasper và Amazonite, hạt 6mm. 

Charm bằng bạc.

Vòng có nhiều size. Vui lòng chọn size cổ tay* của bạn.

*Cách đo cổ tay: Dùng một sợi dây bất kỳ vòng sát cổ tay bạn và đo chiều dài sợi dây đó. Đó là size cổ tay của bạn.


Share this Product


More from this collection