Free Shipping on orders over $50 with "FS50"
Free Shipping on orders over $50 with "FS50"
Cart 0
Black Onyx, Lava, Dalmatian Jasper Beaded Bracelet Set
Black Onyx, Lava, Dalmatian Jasper Beaded Bracelet Set
Black Onyx, Lava, Dalmatian Jasper Beaded Bracelet Set
Saigon Spring

Black Onyx, Lava, Dalmatian Jasper Beaded Bracelet Set

Regular price $39.00 Sale price $45.00

Set of 2 beaded bracelets.

Stone: Black Onyx, Lava, Dalmatian

Bead size: 6mm

Available in many sizes.

---------------------------

Bộ vòng tay từ đá tự nhiên Black Onyx, Lava (đá núi lửa), Dalmatian, hạt 6mm. 

Charm bằng bạc.

Hợp cả nam và nữ.

Vòng có nhiều size. Vui lòng chọn size cổ tay* của bạn.

*Cách đo cổ tay: Dùng một sợi dây bất kỳ vòng sát cổ tay bạn và đo chiều dài sợi dây đó. Đó là size cổ tay của bạn.


Share this Product


More from this collection