Free Shipping on orders over $50 with "FS50"
Free Shipping on orders over $50 with "FS50"
Cart 0
Tree Agate and Garnet Beaded Bracelet
Saigon Spring

Tree Agate and Garnet Beaded Bracelet

Regular price $20.00 Sale price $25.00

Stone: Tree Agate and Garnet

Bead size: 6mm

Available in many sizes.

---------------------------

Vòng tay từ đá tự nhiên Tree Agate và Garnet, hột 6mm. 

Charm bằng bạc.

Vòng có nhiều size. Vui lòng chọn size cổ tay* của bạn.

*Cách đo cổ tay: Dùng một sợi dây bất kỳ vòng sát cổ tay bạn và đo chiều dài sợi dây đó. Đó là size cổ tay của bạn.


Share this Product


More from this collection